Kunnskapsgrunnlag

De tematiske områdene fra ForBedringsundersøkelsen danner grunnlag for utvikling av konkrete tiltak. Tiltakene skal kunne bidra til forbedring og/eller bevaring innenfor de områdene som prioriteres i  oppfølgingsarbeidet.

Gode tiltak er realistiske, konkrete, viktige og mulig å gjennomføre innenfor de rammene en har tilgjengelig på enheten. Det er viktig av tiltakene er kunnskapsbasert og treffer godt på ønsket målsetning.

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med