Trinn 9: Ledergrupper sikrer oppfølging på strategisk nivå

FORMÅL: håndtere oppfølgingsbehov som går på tvers av enheter, eller som krever spesiell oppmerksomhet fra ledernivået

Som ledergruppe må dere aktivt følge opp gjennomføringen, spesielt de forhold som krever samarbeid på tvers. Det er også viktig at dere ser på ForBedring i sammenheng med andre arbeidsverktøy, som AMU-møter, vernerunder, HMS-planer etc.

Dere får best utbytte av en felles refleksjon dersom alle i ledergruppen har gjort en individuell refleksjon i forkant.

Det viktigste er at man tar en drøfting av status (hva har skjedd – hvor er vi nå) og setter seg opp noen mål om ønskede effekter fremover.

Dere bør også definere en oppfølging på ledergruppenivå. Det er laget et forslag på en enkel tiltaksplan, den ligger i Trinn 9 under Verktøy.

Beskrivelse av metoder og verktøy

Utfra ditt ståsted- hvilke er de tre viktigste tiltakene som er foreslått? Hvilken effekt kan de lede til?

Er det tiltak som mangler, for eksempel for å løse utfordringer/behov på tvers?

Er det andre temaer/spørsmål som det er ekstra viktig at vi i fellesskap har oppmerksomhet på i oppfølgingen?

Hva er erfaringene med partssamarbeidet?

Hva er vår felles tilbakemelding til våre ansatte, og til ledernivået over oss?

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med