Prosesstøtte til oppfølging av ForBedringsundersøkelsen

Informasjon til deg som:

Vi har utviklet en prosessveileder med verktøy, filmer og metodehefte du kan bruke for planlegging, gjennomføring og oppfølging av ForBedring.

Vi har utviklet en prosessveileder med verktøy, filmer og metodehefte du kan bruke for planlegging, gjennomføring og oppfølging av ForBedring.
I tillegg kan du bestille trykk av støttemateriell til bruk i prosessen.

Informasjonsfilm 1

"Hva er Sammen om ForBedring?"

Informasjonsfilm 2

"Hvorfor er ForBedringsundersøkelsen viktig?"

Klikk for verktøy, bakgrunnsinformasjon og Metodehefte.

Klikk for verktøy, bakgrunnsinformasjon, Metodehefte og bestilling av materiell.

Nyttige lenker

IA i sykehus
Bransjeprogrammet IA i sykehus sine verktøysider

I Trygge hender 24/7
Godt arbeidsmiljø og psykologisk trygghet er grunnmuren for pasientsikkerhet

Idébanken
Tips og råd om arbeidsmiljø og sykefravær

Arbeidsmiljøportalen
Arbeidstilsynets portal for fagstoff og verktøy for å forbedre arbeidsmiljø og forebygge sykefravær

STAMI
Nasjonalt forskningsinstitutt innen arbeidsmiljø og arbeidshelse

Gruppetenkerne
En blogg om team og ledelse

Statens arbeidsgiverportal
Fagsider for arbeidsgivere, ledere og HR

Helsetilsynet
Tilsynsmeldingen, arbeidsmiljø, pasientsikkerhet, forebygging m.m.

STAMI - risikofaktorer
Kombinasjonar av risikofaktorar i arbeidet kan auke sjukefraværet

Legeforeningen
risikofaktorar i arbeidet kan auke sjukefraværet

NHOs arbeidsgiverportal
NHO basisprogram i ledelse

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med

Metodehefte for ledere

Her kan du laste ned digital utgave av Metodeheftet i PDF filformat. Denne er tilpasset for visning på skjerm og lavoppløselig utskrift.

Ved ønske/behov for trykt papirversjon kontakt en av følgende: