Til deg som er medarbeider

Medarbeiderskap handler om hvordan du forholder deg til arbeidsoppgavene, kollegaene og lederen din. Du har et ansvar for å bidra til å bevare og forbedre arbeidsmiljøet ved å være en konstruktiv medspiller for din leder og dine kollegaer. Et godt arbeidsmiljø bidrar til arbeidsglede og tillitsfullt samarbeid. Det er viktig for at alle medarbeidere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, i tillegg har det også stor betydning for pasientsikkerheten.

Hva kan du bidra med:

  • Engasjere deg i arbeidsmiljøet
  • Bidra til godt samarbeid mellom ledelse og kollegaer
  • Ta din del av ansvaret for et respektfullt og tillitsfullt arbeidsmiljø

Hvilken rolle har du?

Klikk på de enkelte rollene for mer spesifikk informasjon og tilpassede verktøy til bruk i prosessen.

symbol_web

© Sammen om ForBedring 2024

Utviklet i samarbeid med